FAQ


Vad betyder alla fackuttryck? Vad menar vi när vi säger vangstycke? Vad behövs för att jag skall få en offert. Nedan kommer svar på de vanligaste frågorna om trappor.

Vilka mått skall en perfekt trappa ha?

För att trappan skall vara maximalt bekväm att gå i så eftersträvar man en lutning på 38 grader och ett stegdjup om ca 250 mm. Det är sällan som det finns plats att vara så generös med måtten men har man möjligheten så är det bra. Vidare skall man tänka på att ha samma lutning och steghöjd i alla trappor och steg som är anslutna till varandra då man får ett invant beteende.

Placeholder
Placeholder

Vangstycke?

Ordlista

 • Plansteg: Ovandelen på trappsteget.
 • Steghöjd: Höjden mellan två plansteg.
 • Stegdjup: Djupet på stegen sett ovanifrån.
 • Lutning: Vinkeln mellan golv och vangstycke/Balk.
 • Trappans höjd: Höjd från golv till golv.
 • Trappans längd: Trappans längd i golvets riktning (tänk fågelperspektiv).
 • Vangstycke: Trappans sidor eller bärande balkar.
 • Stegnos: Trappstegens framkant.
 • Trapphål: Öppning i undervåningens tak ovan trappan.
 • Definition riktning: Vänster/höger definieras som att du står nere vid trappans fot.
Hur räknar man ut trappans lutning?

Trappans vinkel räknas ut som tanA = a/b där
a = Trappans höjd.
b = Längden längs med golvet.

På kalkylatorn:
Tag höjden golv till golv och dela med längden och tryck på knappen tan-1 så får du trappans lutning. För varje modell har vi sen angett på respektive sida vad som är möjligt för den trappan.


Vad behöver ni veta för att vi skall kunna få en offert?

Vi behöver veta:

 • Vilken av våra trappmodeller.
 • Är den rak?
 • Höjd från golv till golv.
 • Längd längs med golvet (ungefärligt).

Om den inte är rak så önskar vi gärna en skiss över golvytan och begränsningar ovantill (trapphålets storlek och tjocklek innertak till ovansida golv) och höjd golv till golv.

Önskar ni tillbehör så som handledare och trappräcke:
Vilken handledare respektive trappräcke samt en eller båda sidor.

Vad skall man vara observant med när man planerar en ny trappa?

Ett av de vanligare misstagen är att glömma bort trapphålets begränsning. Det innebär att även om man kommer fram till att man kan sträcka trappan ganska långt på nedervåningen så måste man tänka på att det finns tillräkligt med höjd längs trappans stigning så att man inte slår i huvudet.


Den andra saken att tänka på när man gör branta trappor är att man då också måste ha en ganska hög steghöjd. Allt för många steg på en minimerad yta gör att stegdjupet blir kort. Det är inte så viktigt när man går uppåt men neråt, då man får gå på hälarna om det är trångt.

Varför kan era trappor inte ha triangulära steg så att trappan svänger?

Alla våra trappsteg är stränggjutna i aluminium och kommer ut som en rak profil som kapas till i rätt längd för er trappa. Vår trappor kan svänga med ett vilplan eller en trappsväng, men trappsvängen är begränsad till att sitta nederst eller överst i trappan.